Aktiviteter

Aktiviteterne spænder over alt fra dagligdags gøremål til musik og motion, familiearrangementer og ture ud af huset, samt rejser. Husmøder, aktivitetsmøder, sundhedsgruppemøder og møder i andre arbejdsgrupper hører også til dagligdagens aktiviteter.

Vi definerer aktiviteter som lære-leve situationer, hvor opgaverne giver mulighed for at arbejde problemløsende og kan være udviklende på lige fod med at have et arbejde. Formålet er, at beboeren udvikler sine kompetencer, herunder sociale og praktiske færdigheder. Krav og støtte gradueres i forhold til beboerens ressourcer.

Vi lægger vægt på, at jobtræning, dagbehandlingstilbud og undervisning foregår eksternt og opfordrer beboerne til at bruge og deltage i lokalsamfundets fritidstilbud.
Vi betragter daglige gøremål og øvrige aktiviteter på lige fod med at have beskæftigelse. Det betyder, at der er en forventning om, at beboerne deltager i de fælles gøremål og passer egne daglige gøremål. Krav og støtte tilpasses den enkeltes ressourcer.
Hvis en beboer ønsker f.eks. at komme i job, på beskyttet værksted eller deltage i voksenundervisning arbejdes der målrettet mod at få dette etableret.

I de seneste år er en del af Satellittens beboere blevet yngre, med tilknytning til jobcenter. Det har fordret et tæt samarbejde med beboer, jobcenter og Satellitten. Vi lægger vægt på, at beboeren har en balanceret hverdag, med trivsel i både arbejds- og privatliv.

Behandlingsture

Der er en faglig/pædagogisk begrundelse for at rejse med beboerne. Gennem mange år har vi erfaret, at rejserne er udviklende og bibringer beboerne vigtige erfaringer, positive oplevelser og ny energi. Desuden giver de et klarere blik på beboernes vanskeligheder og ressourcer. I den forstand har de forbindelse til hverdagen og de temaer, der fremgår af den enkeltes udviklingsplan. I forbindelse med ture og rejser gør vi meget ud af forberedelse og efterbehandling, både fælles på husmøde og individuelt sammen med kontaktperson.

Støtte og kontakt med andre beboere i fællesskabet

Udover individuel støtte til den enkelte beboer, deltager kontaktpersonen også i fælles opgaver og aktiviteter og yder her støtte og vejledning i gruppen.
Alle beboere kan inden for de aftalte rammer benytte fælleslokalerne i hovedhuset, og ofte mødes beboerne her om aftenen til socialt samvær. Beboerne støttes i at opbygge et netværk af medbeboere og til at bruge og støtte hinanden, i det omfang den enkelte magter det.

Kvalitet i aktiviteter er:

  • at tage udgangspunkt i beboerens behov
  • at de kan bruges til at træne kompetencer og færdigheder
  • at krav og udfordringer svarer til ressourcer
  • at støtten gradueres i forhold til beboerens ressourcer
  • at beboerens hverdag har indhold og struktur
  • at der er en bred vifte af tilbud