Beboerinddragelse

Vi arbejder med beboerinddragelse som en metode, der giver mulighed for at styrke værdigheden og være udviklende for ansvarligheden for eget liv og integritet (uafhængighed og selvstændighed). Beboerinddragelse i Botilbuddet Satellitten vedrører dels den enkeltes eget liv og udviklingsproces og dels den indflydelse, beboeren har på fællesskabets rammer. Det fremgår af beboerens udviklingsplan, hvilke mål og tiltag, beboer og kontaktperson arbejder med.

 

Om fælleskabet

I Botilbuddet Satellitten har man som beboer indflydelse på og medansvar for, hvordan miljøet fungerer. Miljøets opretholdelse beror på, at beboerne bidrager og påtager sig ansvar svarende til de aktuelle ressourcer. Alle beboere har ikke samme behov og kompetencer, og derfor kan indflydelsen og ansvaret være forskelligt. I Botilbuddet Satellitten betragter vi fælleskabet som en arena, hvor den enkelte kan udvikle sig og afprøve nye handlemuligheder.

 

Beboeren er inddraget i alt, hvad der vedrører beboeren personligt.

Det sker i samarbejdet med kontaktpersonen. Et centralt virkemiddel i samarbejdet mellem beboer og kontaktperson er det at lave aftaler og fastholde en ansvarlighed for disse. Støtte og ansvar tager altid udgangspunkt i og gradueres i forhold til beboerens ressourcer og ønsker.

 

Kvalitet i beboerinddragelse er:

  • at beboeren får mulighed for at opleve selvansvarlighed og integritet (uafhængighed og selvstændighed)
  • at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle situation, behov og ressourcer
  • at alle får mulighed for indflydelse
  • at der er klarhed om, hvilke områder og på hvilken måde beboeren har indflydelse
  • at der er klarhed om, hvilket ansvar det indebærer at have indflydelse
  • at indflydelse og ansvar er forskellig alt efter beboerens behov og ressourcer
  • at indflydelsen er reel