Formål

Selskabets formål er at indgå aftaler med kommuner og regioner til opfyldelse af disses forpligtelser i henhold til lov om social service, herunder at formidle botilbud til voksne med psykiske vanskeligheder og yde støtte og vejledning i miljøterapeutiske rammer.