Kontaktperson

Kontaktpersonen er primærperson i alle forhold, der omhandler beboeren. Det betyder, at kontaktpersonen er beboerens daglige vejleder og støtteperson, og er den som planlægger, følger op og evaluerer forløbet i samarbejde med beboeren.
I samarbejdet mellem beboer og kontaktperson fokuseres der på beboerens integritet (uafhængighed og selvstændighed). I et aftalt aktivitetsniveau tilstræbes målrettethed, og i processen gradueres støtten i forhold til beboerens ressourcer.

 

I Satellitten er kvalitet i kontaktpersonens arbejde:

 • at kunne samarbejde
 • at kunne rumme beboeren
 • at kunne graduere støtten i forhold til beboerens behov
 • at kunne fokusere på de små synlige succeser
 • at have overblik og formidle muligheder
 • at kunne arbejde procesorienteret
 • at have synlige forventninger til beboerens deltagelse
 • at kunne flytte grænser uden at overskride grænser
 • at kunne fastholde kontakt uanset gentagne afvisninger
 • at være til stede i situationen
 • at være klar og entydig i kommunikationen
 • at kunne arbejde i kaos
 • at kunne tage et ansvar
 • at kunne drage omsorg