Kort om os

Satellitten har eksisteret siden 1994 og er et botilbud  for voksne med psykiske vanskeligheder. For os er et botilbud et hjem – et sted hvor man kan føle sig hjemme. Hjem er det sted, hvor tryghed og forudsigelighed kan blive til muligheder for udvikling og forandring, og hvor man kan opleve fællesskab og alenehed alt efter behov.

Vi bor centralt i Jyderup by lige ved skov og sø, gode handlemuligheder samt tog/busforbindelser til både øst, vest, nord og syd.

Vi har forskellige boformer, der kan tilpasses de enkeltes behov i form af 4 huse og 1 lejlighed.

I hovedhuset kan der bo 4-5 beboere. I det lille hus kan der bo 2 beboere. I det tredje hus kan der bo 4-5 beboere. Det fjerde hus er indrettet med to lejligheder, hvor der kan bo 2 beboere i hver lejlighed.

Vi har mange års erfaring i samarbejdet med mennesker som for eksempel har fået diagnosen personlighedsforstyrrelse og skizofreni.

Faggrupperne, vi har ansat, er sygeplejerske, plejer, lærer, musiker, social- og sundhedsassistent, pædagoger, pædagogmedhjælper, socialrådgiver og praktisk medarbejder.

Vi får ekstern supervision af psykolog.

Definition af en satellit

  • En satellit er et synonym for måne
  • Det latinske ord satelles betyder livvagt.
  • En satellit er også en sputnik, hvilket er betegnelsen for en handlende person

En satellits formål er at komme i kredsløb om jor­den eller længere ud i rummet. Hvis satellittens hastighed er kon­tinuer­lig, fastholdes den i et bestemt kredsløb, men sættes hastigheden op, kan den frigøre sig helt fra jordens tyngdefelt og nå til månen eller endnu længere ud i rummet.

Det er således ikke tilfældigt, at vi hedder Satellitten.

I Botilbuddet Satellitten ønsker vi at give beboerne kontinuitet og trygge rammer for at de kan finde deres eget kredsløb. Når en beboer har sluttet et kredsløb, bygger vi lidt ovenpå – hastigheden sættes lidt op –  og et nyt kredsløb kan påbegyndes. Beboeren får mulighed for at fortsætte udviklingen, indtil beboeren er blevet en handlende person. Beboeren vil langsomt frigøre sig fra den tyngde, som gør ham/hende stationær.

I starten, og i en periode fremover har beboeren brug for en “livvagt”. Efterhånden som beboeren bliver en selvstændig handlende person, har han/hun ikke brug for en “livvagt”, men for en drabant – en “følgesvend”.