Kvalitetsudvikling og sikring

Botilbuddet Satellitten arbejder kontinuerligt på at levere tilbud at høj kvalitet. Vi ønsker at sikre en fast systematik og reflektion over ydelser og indsatser rettet mod beboerne såvel som på det organisatoriske niveau.

Som et led i at styrke interne kvalitetsprocesser har vi siden 2007 arbejdet med akkreditering Danmarks kvalitetsmodel. Vi blev akkrediteret første gang i 2008, re-certificeret i 2011, 2014 og senest i maj 2017.
I 2010 blev Satellitten ligeledes certificeret efter den europæiske kvalitetsmodel Equass Assurance.