Målgruppe

Voksne med psykiske vanskeligheder, som ikke kan fungere uden behandling, støtte og vejledning.
Aldersgruppen er fra 18 år og ved indskrivning normalt ikke over 50 år.

Mere specifikt:

  1. psykiske, sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, f. eks. omhandlende selvskade, spiseforstyrrelser, overgrebsproblematikker.
  2. tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udad reagerende impulsadfærd.
  3. psykiske lidelser/tilstande, f.eks. angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser, diverse belastningsreaktioner.
  4. opmærksomhedsforstyrrelser, som udgangspunkt i tilknytning til problematikker beskrevet under pkt.1

Speciale

Satellitten rummer mennesker med et bredt spektrum af udfordringer. Vi har mange års erfaring med at bringe mennesker i forskellige aldersgrupper og diagnoser, som personlighedsforstyrrelse og skizofreni, sammen i et fællesskab. Vi arbejder og lykkedes med, at skabe udvikling i fællesskabet.