Miljøterapeutisk metode

Vi arbejder ud fra miljøterapeutisk metode, der konkretiseres i vore principper om kontaktperson, samtalen, udviklingsplaner, aktiviteter, mentalisering, beboerinddragelse, pårørende og netværk.

Det miljøterapeutiske arbejde understøttes af principperne om kognitive behandlingsformer.
Kendetegnende for Satellittens miljøterapeutiske tilgang er, at miljøet i huset tilpasses det omgivende samfunds normer og miljø.

Formålet er at udvikle og styrke personlige og sociale kompetencer samt praktiske færdigheder.

Én definition af livskvalitet: Livskvalitet er den oplevelse man får, når noget lykkes.