Pårørende og netværk

At arbejde med netværk som metode, indebærer at forholde sig til hele beboerens sociale netværk. Netværksarbejde skal tage udgangspunkt i beboerens behov og forståelse af fordelen ved et godt socialt netværk.

Socialt netværk vil sige de personer, du lever dit liv sammen med, som har varing og intim betydning for dig. Poetisk kan det beskrives som det faste persongalleri, du glider gennem historien sammen med og som bekræfter, at du er dig.

 

I Satellitten er kvalitet i netværksarbejde:

  • at beboeren bestemmer om og i givet fald hvem i netværket, der skal inddrages
  • at der er respekt og forståelse for netværket
  • at der er respekt og forståelse for beboerens situation
  • at nærmiljøet bliver en del af netværket