Samtalen

Samtalen er en vigtig metode til at oprette og fastholde kontakten og tillidsforholdet mellem beboer og kontaktperson. Samtalen kan være struktureret eller ustruktureret.

 

Kvalitet i samtalen er:

  • at samtalen tager udgangspunkt i beboerens behov, værdier og normer
  • at beboeren får oplevelsen af at blive lyttet til
  • at beboeren oplever, at samtalen gør en forskel
  • at kontaktpersonen er bevidst om formålet