Støtte til at være forælder

I perioder har vi beboere, der har børn, som enten bor hos den anden forældre eller er anbragt i f.eks. familiepleje. Vi har et tæt samarbejde med børnenes netværk med sigte på at udvikle, fastholde eller etablere forholdet mellem barnet/børnene og beboeren.

En del beboere har børn, som enten bor hos den anden forældre eller er anbragt i f.eks. familiepleje. Vi har et tæt samarbejde med børnenes netværk med sigte på at udvikle, fastholde eller etablere forholdet mellem barnet/børnene og beboeren.

Som kontaktpersoner er det vores opgave at støtte beboerne – i alle kontaktflader.