Udviklingsplaner

I Botilbuddet Satellitten tilbyder vi beboerne en udviklingsplan, senest 3 måneder efter indflytning. Udviklingsplanen tager til enhver tid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation og udviklingsmuligheder.

 

Formålet med udviklingsplanen er:

  • at støtte beboeren i udvikling af ønskede kompetencer (personlige kompetencer og praktiske færdigheder)
  • at samarbejdet mellem beboer og kontaktperson bliver målrettet med fokus på at støtte beboeren i at mestre hverdagslivet og skabe egen livskvalitet
  • at dokumentere beboerens udvikling fra indflytning til udflytning

 

Kvalitet i arbejdet med udviklingsplanen er:

  • at tage udgangspunkt i beboerens behov, værdier og normer
  • at sætte realistiske mål, der giver succes
  • at have fokus på processen
  • at udviklingsplanen er frivillig
  • at der er strukturerede metoder
  • at der er tidsrammer for evaluering