Ydelsesbeskrivelse

Præsentation

Satellitten blev stiftet i 1994 af Annie Billesbølle og Marianne Jonstrup. Botilbuddet Satellitten Aps er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til 15 pladser heraf 13 pladser §107 og 2 pladser §108..
Vi bor centralt i Jyderup by, kun 2 minutters gang fra skov og sø, gode handlemuligheder samt tog- og busforbindelser til både øst og vest, nord og syd. Jyderup er beliggende midt mellem Holbæk og Kalundborg, og Slagelse og Nykøbning Sj..

 

Selskabets formål

er at indgå aftaler med kommuner og regioner til opfyldelse af disses forpligtelser i henhold til lov om social service, herunder at formidle botilbud til voksne med psykiske vanskeligheder og yde støtte og vejledning i miljøterapeutiske rammer.
Botilbuddet Satellitten Aps er medlem af LOS – de private sociale tilbud.
Klik på det punkt du vil læse mere om herunder:

Formål
Målgruppe
Kvalitetsudvikling og sikring
Medarbejdere
Kontaktperson
Forskellige boformer
Miljøterapeutisk metode
Aktiviteter
Ferieture
Inddragelse af beboer
Udviklingsplaner
Samtale
Pårørende og netværk
Støtte til at være forældre